Acties
 •  
  KJBU
  Archief Katholiek Jongeren Bureau, Utrecht
  1977-2000
  Vergaderstukken van het bestuur; correspondentie; circulaires; stukken betreffende lokaal/regionaal jongerenpastoraat; stukken betreffende cursussen en projecten; stukken van het Diocesaan Pastoraal Centrum over jongerenpastoraat; personeelszaken; stukken betreffende verwante stichtingen; financiën; stukken betreffende het Katholiek Service Instituut voor Levensvorming (KSIL).
  Toestemming voor raadpleging vereist