Acties
  •  
    KVWA
    Archief Katholieke Volkspartij, afdeling Wateringen
    (1921) 1936-1994
    Verslagen van bestuur en dagelijks bestuur; verslagen van ledenvergaderingen; jaarverslagen; Stukken betreffende de oprichting van het CDA-verband Wateringen-Kwintsheul; stukken betreffende verkiezingen; stukken betreffende de kring Dordrecht en de statenkring Delft; stukken betreffende gemeenteraad en gemeentepolitiek in Wateringen; krantenknipsels.