Acties
  •  
    BRES
    Archief Landelijke Dienst voor Beweging, Rekreatie en Spel
    1958-2000
    Stukken betreffende bestuurs- en stafvergaderingen; stukken betreffende diverse werkgroepen; kantooragenda’s; artikelen en verhandelingen; correspondentie; beleids- en werkplannen; stukken betreffende verwante stichtingen; stukken betreffende opleidingen, cursussen en examens; stukken betreffende de actie Sportreal 1976; stukken betreffende provinciale sportraden; stukken betreffende sportevenementen; rapporten van medewerkers; financiële zaken; personeelszaken; statuten, statutenwijzigingen, huishoudelijk reglementen.
    Toestemming voor raadpleging vereist