Acties
 •  
  KDOV
  Archief Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging
  1912-2017
  Statuten; notulenboeken en jaarverslagen; correspondentie; stukken betreffende honorering, aanstellingen en penioenvoorzieningen; verhandelingen; stukken betreffende beleidsnota; stukken betreffende examens en aanstellingen; stukken betreffende contacten met bisschoppen en de Commissie-Bär; financiën; ledenlijsten; verslagen van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen; bestuurscorrespondentie; stukken betreffende en correspondentie met individuele leden.
  Toestemming voor raadpleging vereist