Acties
  •  
    ATIS
    Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking
    1977-1993
    Statuten; financiële stukken; correspondentie; stukken betreffende opheffing; circulaires; agenda’s en verslagen van algemene en bestuursvergaderingen en stafvergaderingen; werkprogramma’s; jaarverslagen; stukken betreffende projecten; stukken betreffende cursussen; stukken betreffende de landelijke organisatie voor maatschappelijke dienstverlening (joint); stukken betreffende verwante instellingen; stukken betreffende gemeentelijk beleid; kantooragenda’s; rapporten.