Acties
  •  
    BAU
    Archief Stichting Bedrijfsapostolaat, aartsbisdom Utrecht
    (1959) 1970-1998
    Verslagen van vergaderingen en studiedagen, financiële verslagen, evaluatieverslagen. Stukken betreffende: statuten en oprichting, personeel, de Steungroep BA bisdom Utrecht, werkgroepen van dekenaten en parochies, bedrijfsapostolaten in het aartsbisdom, DISK, bedrijfsapostolaat bij ondernemingen. Audiocassettes met interviews. Voor de voorgeschiedenis van het bedrijfspastoraat in het aartsbisdom zie inventarisnr. 1.