Acties
 •  
  AOK
  Archief Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken.
  1926-2004
  Het archief bevat verslagen van en stukken betreffende bestuursvergaderingen (1975-2000), jaarverslagen en stukken over de financiën en het personeelsbeleid, en stukken van diverse commissies. Daarnaast stukken betreffende de publicaties van het AOK en haar activiteiten (studiedagen, cursussen en projecten in diverse landen). Verder bevat het archief personalia (1951-1971) en de schriftelijke neerslag van de contacten met andere organisaties en instanties, waaronder de correspondentie met de bisdommen (1954-1993) en de correspondentie met personen, alfabetisch gerangschikt. Er zijn plakboeken (1969-1984) en krantenknipsels, onder meer over Joden in diverse landen en over algemene Joodse zaken. Het merendeel van het materiaal stamt uit de periode ca. 1965-2000. Van vroegere datum zijn onder meer de stukken betreffende het hoofdbestuur (1926-1937), de verslagen van vergaderingen in 1926-1969 en het knipselalbum 25-jarig bestaan (1952).
  Toestemming voor raadpleging vereist