Acties
  •  
    KENT
    Archivalia J.J. Kenter
    1910-1974
    Stukken van J.J. Kenter: stukken betreffende de RK Middelbare Handelsavondschool te Hilversum. Aantekeningen over het onderwijs. Stukken betreffende de Lebuïnusvereniging te Utrecht. Correspondentie. Overlijdensberichten. Stukken van Maria O. Tulp: aantekeningen over diverse onderwerpen. Stukken betreffende de diocesane RK Vrouwenbond in het aartsbisdom Utrecht, afdeling Utrecht. Stukken betreffende het katholiek sociaal-caritatief centrum te Hilversum. Correspondentie.