Acties
 
  •  
    BOSM
    Archivalia H.W.J. Bosman.
    1953-1978
    Stukken betreffende de KVP-commissie inzake de Midden-Oostenproblematiek. De commissie bracht begin 1970 een rapport uit onder de titel Het Conflict in het Midden-Oosten. Dit rapport werd door het partijbestuur van de KVP in haar vergadering van 6 februari 1970 aanvaard. Voorts stukken betreffende de Commissie Financiële Verhouding Rijk-Gemeenten (1955-1959, Commissie Pieters) en stukken betreffende de Commissie inzake de voorziening in de behoefte aan risicodragend kapitaal (1953-1957, Commissie Van Campen)