Acties
 
  •  
    DION
    Archief Stichting Dionysius de Kartuizer
    1945-1985
    Statuten. Financiële stukken. Adresboeken van contribuanten en sympatisanten. Notulen en agenda’s van bestuursvergaderingen. Stukken betreffende de geschiedenis van de Kartuizers in Nederland. Ledenlijst Nederlandse Kartuizers. Bouwtekeningen. Stukken betreffende andere kartuizen. Correspondentie. Krantenartikelen. Tijdschriftartikelen en verhandelingen. Opstellen van scholieren over de Kartuizers. Literatuurlijst. Diverse adressenlijsten. Stukken betreffende de opheffing.