Acties
 •  
  TVA
  Archief Katholieke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding Thomas van Aquino
  1948-1997
  Verslagen van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Jaarverslagen. Andere verslagen. Ingekomen en uitgegane stukken. Correspondentie. Stukken betreffende afdelingen en districten. Stukken betreffende oriëntatiedagen. Stukken betreffende symposia, congressen en studiedagen. Stukken betreffende cursussen. Stukken betreffende de Werkgroep Opleidingen Thomas (WOT). Stukken betreffende de redactie van het tijdschrift Thomas. Stukken betreffende de Nederlandse Sportfederatie (NSF), de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke opvoeding (KNVLO) en de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Naam- en adreslijsten. Rapporten en verhandelingen, circulaires. Financiële stukken.
  Toestemming voor raadpleging vereist