Acties
 
 •  
  GSVE
  Archief Geschiedenis Studentenvereniging Excalibur, Nijmegen.
  1980-2017
  Stukken betreffende de oprichting, statuten, huishoudelijke reglementen; verslagen van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen; jaarverslagen; correspondentie; verslagen van de Reiscommissie, de Lezingencommissie en andere commissies; verslagen van vergaderingen en correspondentie van de redactie van HInT; evaluaties van de opleiding; plakboeken en fotoboeken, vlaggen en spandoeken. Het archief bevat ook stukken van de stichting Annales Noviomagenses
  Toestemming voor raadpleging vereist