Acties
 
  •  
    GILS
    Archief P.J.M. van Gils
    1821-1974
    Vergaderstukken, correspondentie en overige stukken betreffende de RK Leergangen; idem betreffende de RK Handelshogeschool/Katholieke Economische Hogeschool Tilburg; vergaderstukken en overige stukken betreffende de Onderwijsraad; idem betreffende de RK Schoolraad; stukken betreffende de onderwijspolitiek van de overheid; correspondentie, hoofdzakelijk over onderwijsaangelegenheden; artikelen en redevoeringen; stukken in verband met zijn functie als bisschoppelijk inspecteur; stukken betreffende bewaarschoolonderwijs, (M)ULO-onderwijs, nijverheidsonderwijs en kweekscholen; stukken betreffende de omzetting van scholen van openbaar naar bijzonder onderwijs; correspondentie betreffende afzonderlijke scholen en benoemingen/ontslagen; stukken betreffende de R.K. Universiteit; diverse ingekomen brieven en uitnodigingen; overige correspondentie; zakagenda’s; krantenartikelen; persoonlijke stukken.