Acties
  •  
    STA
    Archief Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Thomas Aquinas, Amsterdam
    [1840]-2012
    Statuten en reglementen van vereniging en disputen; notulenboeken; stukken van de Inauguratiecommissie, de Lustrumcommissie en de Ontgroeningcommissie; stukken betreffende het bestuur; correspondentie; stukken betreffende huisvesting; adreslijsten; stukken van de abactissen van Thomas en van RIA; stukken betreffende contacten met andere studentenverenigingen en UKSN; presentielijsten; aankondigingen, uitnodigingen, felicitaties en dankbetuigingen; stukken van en betreffende moderatoren; krantenartikelen en knipselboeken; stukken van de quaestor; financiële stukken; liedbundels; voorwerpen.