Acties
  •  
    KVGN
    Archief Katholiek Vrouwengilde, afdeling Nijmegen
    1918-1996
    Jaarprogramma’s; stukken betreffende de Nijmeegse Vrouwenraad en andere Nijmeegse vrouwenorganisaties; correspondentie; stukken betreffende het Katholiek Vrouwengilde – bisdom ’s-Hertogenbosch en het Katholiek Vrouwengilde – provincie Gelderland; programma’s; plakboeken; vergaderstukken van het bestuur; jaarverslagen en financiële overzichten; statuten en statutenwijzigingen; stukken betreffende activiteiten en werkgroepen.