Acties
 
 •  
  AJAK
  Archief Aartsbisdom Jakarta
  1774-1969, (1976-1977)
  Voor stukken jonger dan 70 jaar is toestemming nodig. Stukken betreffende het kerkelijk bestuur, missie(zaken) en de verschillende missiegebieden, personeel, onderwijs, katholieke organisaties en instellingen, kerkelijke en maatschappelijke vraagstukken, missieordes, financiën alsmede een aantal dagverhalen en preken van apostolisch prefekt J.H. Scholten (1797-1865); reis- en volkerenbeschrijvingen. Het archief van het aartsbisdom Jakarta (voorheen Apostolische Prefectuur Batavia en Vikariat Apostolik Jakarta geheten) beslaat vooral de jaren 1807-1955 en bevat gedeponeerde archiefstukken. De stukken tussen 1808 en 1900 bevatten onder andere materiaal over missieposten en kazernes. Daar werden doop- en huwelijksregisters bijgehouden, die een bron kunnen vormen voor genealogisch onderzoek.
  Toestemming voor raadpleging vereist