Acties
 •  
  KARD
  Archief Kardinaal van Rossum Instituut
  1951-1986
  Verslagen van vergaderingen van stichtingsbestuur, algemeen en dagelijks bestuur, en staf; verslagen van bestuursvergadering van diverse door KAROSI opgerichte stichtingen voor (ontwikkelings)hulp in Afrika; accountantsrapporten; correspondentie en brievenboeken; stukken betreffende radiozenders in Afrika; Stukken betreffende de Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf; subsidieaanvragen. Bevat tevens archivalia afkomstig van zuster F.M. Floris, verpleegster-vroedvrouw.
  Toestemming voor raadpleging vereist