Acties
 •  
  SFX
  Archief Sint Franciscus Xaverius
  1910-2005
  Statuten en huishoudelijk reglementen. Vergaderverslagen. Jaarverslagen. Stukken betreffende de voorzitter. Diverse stukken betreffende de administratie van bestuursleden. Technische verslagen. Financiële stukken. Ingekomen en uitgegane stukken. Correspondentie. Stukken betreffende diverse commissies en onderverenigingen. Stukken betreffende diës- en lustrumvieringen. Stukken betreffende het studentenblad De Bouwvoor. Naam- en adreslijsten. Kaartsystemen van leden en reünisten. Stukken betreffende diverse introductiecommissies. Stukken betreffende de sociëteit Cantil. Stukken betreffende bar en mensa. Stukken betreffende andere studentenverenigingen, de Unie van Katholieke Studentenverenigingen in Nederland (UKSN) en de Nederlandse Studenten Raad (NSR). Stukken betreffende internationale studentenorganisaties en -congressen.
  Toestemming voor raadpleging vereist