Acties
 •  
  KASK
  Archief Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut.
  (1529) 1942-2010
  Het archief is ontsloten in de volgende rubrieken: 1 Bestuursvormen: vergaderstukken van het bestuur, de staf en de directie; 2 Correspondentie: bevat de algemene series correspondentie en de toegangen daarop (specifieke correspondentie bevindt zich in andere, relevante rubrieken); 3 Overige basisdocumenten: financiële jaarverslagen en accountantsrapporten; 4 Statistieken en onderzoeken: statistieken en gegevens betreffende uitgevoerde onderzoeken. Hierbij wordt zoveel mogelijk verwezen naar de gepubliceerde rapporten, memoranda en overige publicaties van het KASKI; 5 Overige niet-basisdocumenten: beschrijvingen van de overige documenten, waaronder series statistisch materiaal uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  Toestemming voor raadpleging vereist