Acties
 •  
  KVGL
  Archief Katholiek Vrouwengilde, provincie Limburg
  1928-1994
  Statuten; financiële stukken; stukken betreffende regionale dagen; verhandelingen; stukken betreffende activiteiten en werkgroepen; stukken betreffende de Unie van de Katholieke Vrouwenbeweging Limburg; jaarprogramma’s en -verslagen van de afdelingen; vergaderstukken en notulen van het diocesaan bestuur; verslagen van diverse vrouwenorganisaties; stukken betreffende jubilea; circulaires; correspondentie; vergaderstukken van het landelijk bestuur; stukken betreffende de werkgroep vorming. Het archief bevat ook stukken van de vooroorlogse Diocesane RK Vrouwenbond.
  Toestemming voor raadpleging vereist