Acties
  •  
    KMHM
    Archief Katholieke Middenstandsbond, bisdom Haarlem
    1918-1968
    Statuten en huishoudelijk reglement. Vergaderverslagen van de Centrale raad, het Hoofdbestuur en het Dagelijks bestuur. Verslagen van de werkzaamheden van de Directeur en de Bondspropagandist. Correspondentie. Stukken ten behoeve van de plaatselijke ledenadministratie. Cursussen voortgezette ondernemersvorming. Stukken betreffende jubilea. Stukken betreffende de heroprichting in 1945. Financiële maandverslagen. Stukken betreffende het Chris Jansenfonds, het Dr. Van Beurdenfonds en de Sociaal-Charitatieve fondsen ‘Santos’. Stukken betreffende het Diocesaan Voorschotinstituut en de plaatselijke voorschotfondsen. Stukken betreffende schuldbekentenissen en informatieaanvragen, alfabetisch op naam.