Acties
 •  
  HKI
  Archief Hoger Katechetisch Instituut
  (1772) 1929-2016
  Vergaderstukken van het curatorium en het bestuur, van de directie, de staf en het gemeenschappelijk beraad medewerkers (gbm). Correspondentie. Financiële bescheiden. Archieven van de tijdschriften Verbum, School en Godsdienst, en Opstap. Documentatiemateriaal, waaronder diverse methoden voor catechese, audiovisueel materiaal, zogenaamde curiosa catechetica en boeken over theologie en catechese. Stukken betreffende de Ned. Kath. Schoolraad (NKSR). Stukken betreffende buitenlandse contacten. Stukken betreffende De Nieuwe Katechismus voor volwassenen. Titellijst van de collectie catechismussen.
  Toestemming voor raadpleging vereist