Acties
 
  •  
    BROG
    Archief G.B. Brom en W.J. Brom-Struick.
    (1855) 1877-1993
    Stukken betreffende zijn persoonlijk leven: autobiografische aantekeningen, zakagenda's en notitieboekjes, correspondentie Stukken betreffende zijn openbaar leven: hoogleraarsfuncties aan de Katholieke Universiteit; activiteiten als literator, publicitaire activiteiten en redevoeringen in verband met het katholicisme; boeken, overdrukken, artikelen e.d.; publicitaire activiteiten en redevoeringen betreffende drankbestrijding; activiteiten als recensent. Kranteartikelen over of in verband met Brom. W.J. Brom-Struick: zakagenda's, ingekomen brieven.