Acties
  •  
    KPO
    Archief Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie/Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland
    1948-2001
    Agenda’s en verslagen van het hoofdbestuur, algemeen bestuur en dagelijks bestuur; stukken betreffende algemene vergaderingen; correspondentie; stukken betreffende afdelingen en kringen; stukken betreffende de provinciale en gewestelijke besturen; stukken betreffende het dagelijks bestuur; subsidies; financiën; werkprogramma’s; seizoensverslagen; stukken betreffende cursussen, themadagen, kringstudiedagen en kadervorming; stukken betreffende publicaties en ledenbladen; stukken betreffende statuten en reglementen; stukken betreffende diverse commissies, o.a. de Commissie Vorming; personeelszaken; stukken betreffende andere nationale en internationale vrouwenorganisaties; verhandelingen en notities.