Acties
  •  
    BAHR
    Archief Bedrijfsapostolaat, bisdom Haarlem en Rotterdam
    1948-1975
    Agenda's, verslagen, statuten. Stukken betreffende financiën. Stukken betreffende: plaatselijke bedrijfsapostolaten in de twee bisdommen, de Stichting Evangelie en Industrie Bedrijfsapostolaat Rijnmond-Hoogovens, bedrijfsapostolaten van paters Jezuïeten, Capucijnen, Redemptoristen, Franciscanen, Carmelieten, Augustijnen, andere bedrijfsapostolaten, de Landelijke Contact Raad (LCR), studiegroep bedrijfsaalmoezeniers, Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK). Verhandelingen, lezingen, rapporten, nota's, circulaires, correspondentie, plakboeken met krantenartikelen.