Acties
 •  
  BANN
  Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland
  1949-1996
  Over de jaren 1955-1989 zijn alleen de vergaderstukken bewaard gebleven. Vanaf 1989: ingekomen en uitgegane stukken; voorlichtingsbijeenkomsten; briefmodellen; ziekentriduüms; projecten voor kinderen en jongeren; artikelen en advertenties voor het tijdschrift; promotie; diocesane bedevaarten; arrangementen en charterbedevaarten; correspondentie met diocesane secretariaten; fondswerving en financiën; stukken betreffende de reorganisatie; stukken van bestuursvergaderingen; knipselboeken; statuten en reglementen; verhandelingen.
  Toestemming voor raadpleging vereist