Acties
  •  
    DUET
    Archief L. Duetz
    1980-1985
    Stukken betreffende het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan Nederland in 1985: notulen van het dagelijks bestuur van de Stichting Pausbezoek; stukken betreffende de projectgroep en het programma; evaluaties en nabeschouwingen. Enkele stukken handelen over het pausbezoek aan andere landen.