Acties
 •  
  HERA
  Archief Vrij dispuutgezelschap HERA
  1903-[2005]
  Statuten. Huishoudelijk reglement. Notulen van het bestuur. Jaarverslagen. Commissieverslagen. Financiële gegevens. Ingekomen en uitgegane stukken. Correspondentie. Stukken aangaande de geschiedenis van HERA. Stukken betreffende het HERA-huis. Ledenlijsten. Dispuutsblad ‘Heraclest’. Stukken betreffende de reünistenvereniging. Stukken betreffende lustrumvieringen en sport- en spelactiviteiten. Lezingen, speeches, referaten. Dagboek, logboek, schetsboek. Diskette aangaande gedenkboek. Diverse HERA-voorwerpen. Boeken aangeboden door disputen. Stukken betreffende Amsterdamse studentenverenigingen. Diversen. Het archief bevat ook archivalia van J.G.C. Reijers en P.L.J.M.A. Müller.
  Toestemming voor raadpleging vereist