Acties
 
  •  
    BEEM
    Archief T.C.J. Beemer
    [1939]-2003
    Het zeer volledige archief bevat in grote lijnen: stukken betreffende zijn studietijd op het seminarie en aan de Katholieke Universiteit (aantekeningen, dictaten, traktaten); stukken betreffende zijn professoraat op Warmond (dictaten); stukken betreffende zijn lectoraten moraaltheologie en medische ethiek aan de Katholieke Universiteit (zowel inhoudelijk: dictaten, aantekeningen e.d., als organisatorisch: stukken van vakgroepen en andere gremia); stukken betreffende gastcolleges; artikelen; lezingen; publicaties; stukken betreffen studiedagen en congressen; stukken betreffende diverse commissies op het terrein van medische ethiek, homoseksualiteit en pastoraat; preken.