Acties
  •  
    SEB
    Archief Stichting Evangelie en Bedrijfsleven
    1951, 1955, 1957, 1959-1996
    Vergaderstukken Landelijke Contactraad voor Bedrijfsapostolaat; stukken betreffende de Stichting Bedrijfsapostolaat Nederland en het DISK; stukken van diverse werkgroepen; stukken betreffende de Bisschoppelijke adviescommissie Multi‐ethnische Samenleving; stukken betreffende de Arme Kant van Nederland; stukken betreffende bedrijven (m.n. Philips en SAF) en bedrijfsbezoeken; Regionale werkgroep bedrijfspastores; stukken betreffende jaarthema’s; correspondentie. Het archief bevat ook oudere stukken van het Bedrijfsapostolaat Eindhoven en stukken van Van Bavel als priester (zie ook het archief C. van Bavel): stukken betreffende het Diocesaan Priesterberaad; stukken betreffende de Lazaristen (CM).