Acties
 
  •  
    DUFT
    Archivalia T. Duffhues
    1980-1987
    Stukken met betrekking tot het project ‘Verzuiling en ontzuiling’: onderzoek naar nationale katholieke organisaties, geordend op onderwerp; onderzoek naar katholieke organisaties op lokaal niveau, geordend op bisdom; overzichten van katholieke organisaties en instellingen per gemeente, geordend op bisdom. Subsidieaanvragen ZWO. Verhandelingen en aantekeningen voor een boek over de katholieke arbeidersbeweging. Stukken betreffende het onderzoek naar het katholiek organisatieleven in Arnhem en Deventer, vanaf 1870.