Acties
 •  
  KABO
  Archief Katholieke Bond van Overheidspersoneel
  1910-1981
  Vergaderstukken van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur van de RK Centrale voor Overheidspersoneel; stukken betreffende het NKV; stukken betreffende het salarisbeleid; stukken betreffende samenwerking met diverse instellingen; stukken betreffende de problematiek KABO-Politiebond Sint Michaël; stukken betreffende de Ned. RK Bond van Post- en Telegraafbeambten Sint Petrus; stukken betreffende commissies; stukken betreffende groepsraden; stukken betreffende de Samenwerkende Bonden Overheidspersoneel (SBO); stukken betreffende statuten; financiële stukken; stukken betreffende beleid en organisatie; stukken betreffende bondsraadvergaderingen; stukken betreffende de vorming van de federatie ABVA-KABO.
  Toestemming voor raadpleging vereist