Acties
 
  •  
    ANDF
    Archief F.H.J.J. Andriessen
    1937-2009
    Stukken betreffende de Algemene Politieke Beschouwingen; diverse stukken in verband met het regeringsbeleid; stukken betreffende troonrede en begroting; losse stukken over uiteenlopende onderwerpen; stukken betreffende de programcommissie van de KVP; toespraken; agenda’s; dagboek; dossier ministerscrisis; blocknotes met diverse aantekeningen van onder andere vergaderingen, verkiezingscampagnes en het ontstaan van het CDA; losbladige aantekeningen; plakboeken; stukken betreffende zijn kamerlidmaatschap en ministerschap; interviews; krantenartikelen en spotprenten; stukken over kabinetsformaties; stukken met betrekking tot de Europese Commissie; adviesrapporten en jaarverslagen van de Adviesraad Internationale Vraagstukken; correspondentie.