Acties
  •  
    LOEJ
    Archief J.J. Loeff
    1625-1996
    Correspondentie met talrijke instellingen, m.n. over statuten, met bijlagen; stukken betreffende sociale organisaties: correspondentie, notulen, kerk en samenleving; stukken betreffende rechtsposities; stukken betreffende katholieke instellingen; dossiers betreffende juridische zaken ten tijde van de Tweede Wereldoorlog; stukken betreffende onderwijsinstellingen; stukken betreffende maatschappelijk werk, Pastoraal Concilie, huwelijksaangelegenheden, Interkerkelijk Contact Overheidszaken; Stukken over de Vereniging Samenwerkingsverband van Bejaardenoorden met een Bijzondere Functie (SBBF); kaartenbakken met gegevens van instellingen en organisaties.