Acties
 
 •  
  KROB
  Archief Katholieke Radio Omroep, bewerkt
  z.j.
  Dit betreft het herschikte deel van het KRO-archief. Statuten en reglementen; stukken betreffende bestuursorganen; stukken betreffende interne organisatie: directie, management, financiën, commissies en werkgroepen; stukken betreffende externe contacten: overheden, omroeporganisaties, exploitatie- en distributiemaatschappijen; stukken betreffende de radio- en de televisiedienst; stukken betreffende radio- en televisie-uitzendingen; stukken betreffende leden en programmabladen.
  Toestemming voor raadpleging vereist