Acties
  •  
    KVBB
    Archief Katholieke Vrouwenbeweging Brabant
    1974-2009
    Akte inzake de oprichting. Jaarverslagen. Financiële verslagen. Vergaderverslagen van het algemeen en het dagelijks bestuur. Verslagen van algemene ledenvergaderingen. Verslagen van commissies. Correspondentie en verslagen van de kringen. Correspondentie van de afdelingen. Vergaderverslagen van de kringcontactvrouwen en het provinciaal bestuur. Ledenblad 1983-2008. Kontaktorgaan voor de besturen. Nieuwsbrieven 1999-2008. Werkplannen, jaarprogramma’s. Stukken betreffende jubilea. Stukken betreffende cursussen en themadagen. Spellen. Rapporten, enquêteverslagen. Krantenknipsels. Stukken betreffende de opheffing. Stukken betreffende de Nationale Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (VNKV) in Noord-Brabant. Voorwerpen.