Acties
  •  
    AARN
    Verzameling Kleermakerij J.G.A. van Aarnhem
    [1886]-2010
    Inventarislijst bij de overdracht van kleermakerij Sluys te Rijsenburg naar J.G. van Aarnhem, 1926. Persoonlijke stukken over de familie Van Aarnhem. Correspondentie en andere stukken betreffende bestellingen. Stalen en correspondentie betreffende stalen. Prijslijsten, klantenlijsten, rekeningen. Patronen, matentabel. Visitekaartjes, herinneringskaartjes. Voorwerpen en gereedschappen uit de kleermakerij. Bewijs van lidmaatschap van de Rooms Katholieke bond voor kleermakerspatroons Sint Martinus. Stukken over de Schaepman-herdenking te Tubbergen, met stukken van de expositie over Van Aarnhem, 2003.