Acties
  •  
    COV
    Archief Centrum Ontmoeting der Volkeren
    1964-2009
    Stukken betreffende de Stichting Homeon. Stukken over de bestemming van het voormalig kloosterterrein te Kerkrade. Statuten en statutenwijziging. Verslagen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van Adviescommissie Unit Uitzendingen, jaarverslagen. Correspondentie.. Financiële stukken. Stukken betreffende de geschiedenis en doelstelling van COV. Stukken over projecten in Namibië, Zambia en Malawi. Stukken betreffende de Werkconferentie 2007. Brochures, flyers, pamfletten en formulieren voor financiële steun. Stukken betreffende de fusie van de Stichting COV en de Stichting Keerderberg. Stukken betreffende verbouwing van een school te Cadier en Keer tot woningen.