Acties
 
  •  
    PCA
    Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam
    1904-1940
    Statuten; convocaties; circulaires, o.a. in samenwerking met de Kieskring Amsterdam; notulen van bestuursvergaderingen; jaarverslagen; correspondentie met de afdelingen; overige correspondentie; namenlijsten; adressenlijsten; krantenknipsels; stukken betreffende acties voor de missie en voor de KRO; stukken betreffende het maandblad De Roomsche Garde; stukken betreffende spreekbeurten; stukken betreffende een Katholiekendag; stukken betreffende het produceren van drukwerk; stukken betreffende conflicten over ‘schandaalcolportage’ en antikatholieke propaganda; pamfletten; verkiezingspropaganda van andere politieke partijen; stukken tegen het nationaalsocialisme.