Acties
  •  
    HAFC
    Archief Stichting Han Fortmann Centrum
    1914-2011
    Stukken betreffende Han M.M. Fortmann; agenda’s en verslagen van vergaderingen (met bijlagen); stichtingsaktes en overeenkomsten; beleidsplannen; knipselplakboeken; nieuwsbrieven; correspondentie; financiën; personeelszaken; brochures van het cursusaanbod; stukken betreffende het pand Oud Heyendael; werkstukken, scripties en lezingen; jaarrekeningen en jaarverslagen; verslagen van de vergaderingen van de begeleidingscommissie; stukken betreffende fondswerving.