Acties
  •  
    KRI
    Archief Katholieke Raad voor het Jodendom, voorheen Katholieke Raad voor Israël en Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom.
    1945-1990
    Correspondentie; adressenlijsten; verhandelingen en nota’s; stukken betreffende de redactie van het blad Christus en Israël; agenda’s en verslagen van vergaderingen; stukken betreffende het Pastoraal Instituut (PINK) en en Pastoraal Concilie (PCNK); stukken betreffende studiedagen; stukken betreffende het Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland (OJEC); documentatie betreffende anti-semitisme, de staat Israël e.d.