Acties
  •  
    NKSC
    Archief Nederlandse Katholieke Schoolraad
    1909-2007
    Voor 1945: notulenboeken en notulen (gedigitaliseerd); Na 1945: stukken betreffende de Onderwijscommissie; stukken betreffende de Stichting Katholieke Scholen; vergaderstukken van de Centrale Commissie voor Onderwijs Overleg; stukken betreffende het regeringsbeleid; stukken betreffende afzonderlijke scholen; stukken betreffende het onderwijs in het algemeen; notulen; correspondentie; verhandelingen, rapporten en (discussie)nota’s; stukken betreffende het bestuur en dagelijks bestuur; stukken betreffende het Presidium; stukken betreffende de Regioraad en regionale schoolraden; stukken betreffende reorganisatie en statutenwijziging 1988; stukken betreffende de Q-commissie; stukken betreffende afdeling I-VI; stukken betreffende ledenvergaderingen.