Acties
 •  
  NKSC
  Archief Nederlandse Katholieke Schoolraad
  1909-2007
  Voor 1945: notulenboeken en notulen (gedigitaliseerd); Na 1945: stukken betreffende de Onderwijscommissie; stukken betreffende de Stichting Katholieke Scholen; vergaderstukken van de Centrale Commissie voor Onderwijs Overleg; stukken betreffende het regeringsbeleid; stukken betreffende afzonderlijke scholen; stukken betreffende het onderwijs in het algemeen; notulen; correspondentie; verhandelingen, rapporten en (discussie)nota’s; stukken betreffende het bestuur en dagelijks bestuur; stukken betreffende het Presidium; stukken betreffende de Regioraad en regionale schoolraden; stukken betreffende reorganisatie en statutenwijziging 1988; stukken betreffende de Q-commissie; stukken betreffende afdeling I-VI; stukken betreffende ledenvergaderingen.
  •  
   NKSC-437
   Rapport ingevolge de bespreking "Vermindering van het aantal kweekscholen" te Den Haag op 18 februari.
   1936