Acties
  •  
    FKB
    Archief Federatie van Katholieke Begrafenisinstellingen zonder Winstoogmerk
    1955-2005
    Statuten; verslagen van vergaderingen van bestuurs-, regio- en algemene vergaderingen; correspondentie; financiële stukken; jaarverslagen; stukken betreffende de Coöperatieve Vereniging Besloten Fonds Centrale van Begrafenisverenigingen; ledenlijsten; stukken betreffende het blad Het Vijfde Zegel; folders en brochures; stukken betreffende aangesloten verenigingen; stukken betreffende uitvaartverzekeringen; boeken.