Acties
  •  
    LSUW
    Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk
    1962-2007
    Correspondentie; stukken betreffende vergaderingen van het Voorzittersoverleg, het Algemeen Bestuurs, het Dagelijks Bestuur en Algemene Ledenvergaderingen; stukken betreffende het secretariaat; stukken betreffende het platform Uitvaartwezen; stukken betreffende de fusie; stukken betreffende de vrijwilligersregeling; statuten en reglementen; stukken betreffende de Nederlandse Vereniging van erkende Uitvaartondernemingen (NUVU) en Verenigde Nederlandse Uitvaartinstellingen (NVU); stukken betreffende gerelateerde organisaties; stukken betreffende de wetgeving.