Acties
  •  
    BVAN
    Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland.
    1961-2018
    Agenda’s en verslagen van de Projectenadviescommissie, Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur; brochures, propagandamateriaal en stukken betreffende campagnes; dossiers betreffende gefinancierde projecten; stukken betreffende verwante organisaties; stukken betreffende de samenwerking met Cebemo, Memisa en Mensen in Nood