Acties
 
  •  
    RAED
    Archivalia P.G.J.M. Raedts
    1967-2019
    Aantekeningen en achtergrondinformatie voor colleges; werkstukken gemaakt aan de KTHA; aantekeningen van voordrachten; vergaderstukken van besturen en redacties; stukken betreffende onderzoeksprojecten en NWO-aanvragen; stukken betreffende het Werkgenootschap van Katholieke Kerkhistorici in Nederland; stukken betreffende kerkelijke vieringen en preken; lezingen; secretariële documenten.